Reklamacje

Reklamacje

Sklep BeeCAMSolutions.pl zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru na zasadach rękojmi określonej w Kodeksie cywilnym.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres:

BeeCAM Solutions Sp. z o.o.
ul. św Jerzego 1A
50-518 Wrocław

lub elektronicznie na adres e-mail: info@beecamsolutions.com

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupów internetowych, w tym m.in. z możliwości wszczęcia polubownego postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/