Znajdź błędy w kodzie programu NC

Każdy blok programu jest analizowany przez parser pod kątem poprawności ze standardem układu sterującego oraz ze zdefiniowaną obrabiarką. W przypadku wystąpienia niezgodności wyświetlana jest informacja o rodzaju błędu i jego pozycji w programie. Monitowane są między innymi takie błędy jak:

  • przekroczenie zakresu pracy obrabiarki
  • przekroczenie dopuszczalnej wartości prędkości posuwu czy obrotów
  • niewłaściwy format adresu
  • występowanie funkcji tej samej grupy w jednym bloku
  • brak adresu przed współrzędną lub błąd z kropką dziesiętną
  • brak funkcji sterującej pracą obrabiarki jak np. kierunek obrotów
  • wiele innych błędów
Automatyczne wykrywanie i raportowanie błędów występujących w programie