Wprowadzenie

Wprowadzenie


NC Project jest specjalistycznym programem łączącym w sobie cechy zaawansowanego edytora tekstu z funkcjami dedykowanymi do tworzenia, edycji oraz kontroli programów na obrabiarki sterowane numerycznie.

Program skierowany jest do wszystkich technologów, programistów obrabiarek CNC i osób zajmujących się wdrażaniem programów opartych na G-kodach.

Środowisko programu wykonane jest w taki sposób, aby technolog programista w pełni skupił się na celu swojej pracy, mając do dyspozycji automatyczne podpowiedzi i kontrolę poprawności budowy składni programu, a także nadzór nad parametrami i przestrzenią roboczą obrabiarki.

Unikalną cechą programu jest wstępna konfiguracja parametrów posiadanej maszyny CNC, tak aby jak najdokładniej odwzorować jej stan mający wpływ na poprawność kodu NC. W wielu przypadkach może to zastąpić lub zmniejszyć ilość testów i korekt programu NC na rzeczywistej obrabiarce CNC.

NC Project posiada zaimplementowany parser analizujący i kontrolujący składnie sterowań opartych na sterowaniach Fanuc, Makino, Generic i HAAS.Kontroluj drogę i czas pracy narzędzia

Program automatycznie przelicza czas pracy narzędzia w oparciu o zadany w programie posuw oraz wprowadzony w oknie konfiguracji czas ruchu szybkiego, wymiany narzędzia oraz innych zabiegów. Wyświetlany w formie tabeli czas podzielony jest na ruchy szybkie i robocze dla każdego narzędzia osobno oraz całego procesu w całości. Równolegle przedstawiona jest droga jaką narzędzie pokonuje w trakcie trwania obróbki. Zastosowanie tych danych jest pomocne do określenia czasu…

Znajdź błędy w kodzie programu NC

Każdy blok programu jest analizowany przez parser pod kątem poprawności ze standardem układu sterującego oraz ze zdefiniowaną obrabiarką. W przypadku wystąpienia niezgodności wyświetlana jest informacja o rodzaju błędu i jego pozycji w programie. Monitowane są między innymi takie błędy jak: przekroczenie zakresu pracy obrabiarki przekroczenie dopuszczalnej wartości prędkości posuwu czy obrotów niewłaściwy format adresu występowanie funkcji tej samej grupy w jednym bloku brak adresu przed współrzędną…

Śledź parametry pracy obrabiarki

Najistotniejsze informacje dotyczące pracy obrabiarki zdefiniowane w kodzie NC zebrane są w jednym miejscu, co znacząco ułatwia kontrolę nad najważniejszymi parametrami, eliminując czasochłonne analizowanie i przeszukiwanie programu. Analizując tworzony lub zaimportowany program można sprawdzić aktualny stan najważniejszych parametrów obróbczych w dowolnym miejscu programu. NC Project analizuje program do miejsca zaznaczenia i wyświetla w panelu bieżące parametry skrawania, pozycję względem układu, numer narzędzia, kierunek obrotu, chłodziwo, itp. W…

Twórz swoje biblioteki cykli i operacji

Użytkownik ma do dyspozycji szereg gotowych cykli obróbczych, które po wypełnieniu wartościami współrzędnych można wstawić w dowolne miejsce programu. Każdy zapisany cykl zostaje przypisany do kategorii domyślnej (lub własnej utworzonej przez użytkownika) dodatkowo może być opatrzony opisem z wyjaśnieniem znaczenia użytych funkcji i adresów. Liczba cykli lub fragmentów kodu jest nieograniczona i może być zmieniana, modyfikowana lub usuwana. Po wstawieniu kodu z biblioteki parser programu zweryfikuje…

Analizuj zmienne w kodzie programu NC

Program dynamicznie przelicza wartość każdego zdefiniowanego parametru i wskazuje miejsca jego definicji i występowania w programie. W przypadku braku definicji zmiennej czy niewłaściwie zdefiniowanej lub przypisanej wartości zostanie wyświetlona informacja o błędzie. Wskazanie kursorem parametru wyświetli dymek z jego ostatnią przyjętą wartością.

Przeglądaj parametry robocze narzędzia

Każde wywołane narzędzie ma przyporządkowane mu parametry posuwu i obrotów z jakimi pracowało. Zaznaczenie, dowolnego parametru wskaże jego położenie w programie NC. Każde narzędzie zapisane jest w osobnej gałęzi drzewa w celu łatwej identyfikacji i wygody użytkowania.