Twórz swoje biblioteki cykli i operacji

Użytkownik ma do dyspozycji szereg gotowych cykli obróbczych, które po wypełnieniu wartościami współrzędnych można wstawić w dowolne miejsce programu. Każdy zapisany cykl zostaje przypisany do kategorii domyślnej (lub własnej utworzonej przez użytkownika) dodatkowo może być opatrzony opisem z wyjaśnieniem znaczenia użytych funkcji i adresów.

Liczba cykli lub fragmentów kodu jest nieograniczona i może być zmieniana, modyfikowana lub usuwana. Po wstawieniu kodu z biblioteki parser programu zweryfikuje poprawność składni, a w razie błędu lub niezgodności ze standardem przyjętego układu sterującego wyświetli stosowny komunikat.

Biblioteka idealnie nadaje się również do zapisywania całych powtarzalnych sekwencji programów jak nagłówek, zakończenie programu, sekwencja wymiany narzędzia, odjazdy bezpieczne, skręty układu i wiele innych powtarzalnych fragmentów programu.

Baza cykli wiertarskich, frezarskich i tokarskich zdefiniowanych jako szablony do wstawienia bezpośrednio do kodu programu