Śledź parametry pracy obrabiarki

Najistotniejsze informacje dotyczące pracy obrabiarki zdefiniowane w kodzie NC zebrane są w jednym miejscu, co znacząco ułatwia kontrolę nad najważniejszymi parametrami, eliminując czasochłonne analizowanie i przeszukiwanie programu.

Analizując tworzony lub zaimportowany program można sprawdzić aktualny stan najważniejszych parametrów obróbczych w dowolnym miejscu programu. NC Project analizuje program do miejsca zaznaczenia i wyświetla w panelu bieżące parametry skrawania, pozycję względem układu, numer narzędzia, kierunek obrotu, chłodziwo, itp. W momencie zaznaczenia ostatniego bloku programu, wyświetlone zostaną także maksymalne i minimalne współrzędne zastosowane w programie oraz stosowne ostrzeżenie w razie ich przekroczenia.

 

Panel informacyjny wyświetlający najistotniejsze informacje dotyczące pracy obrabiarki zdefiniowane w kodzie NC