Przeglądaj parametry robocze narzędzia

Każde wywołane narzędzie ma przyporządkowane mu parametry posuwu i obrotów z jakimi pracowało.

Zaznaczenie, dowolnego parametru wskaże jego położenie w programie NC. Każde narzędzie zapisane jest w osobnej gałęzi drzewa w celu łatwej identyfikacji i wygody użytkowania.

 

Lista narzędzi występujących w programie