Kontroluj drogę i czas pracy narzędzia

Program automatycznie przelicza czas pracy narzędzia w oparciu o zadany w programie posuw oraz wprowadzony w oknie konfiguracji czas ruchu szybkiego, wymiany narzędzia oraz innych zabiegów. Wyświetlany w formie tabeli czas podzielony jest na ruchy szybkie i robocze dla każdego narzędzia osobno oraz całego procesu w całości.

Równolegle przedstawiona jest droga jaką narzędzie pokonuje w trakcie trwania obróbki.

Zastosowanie tych danych jest pomocne do określenia czasu obróbki detalu, przygotowania procesu produkcyjnego czy podziału programu na części uwzględniając zużycie narzędzi.

 

Tabela czasu pracy oraz długości ścieżki narzędzia podczas obróbki