Biblioteka fragmentów programów NC

Biblioteka cykli i fragmentów programów podzielona na kategorie z możliwością jej rozbudowy przez użytkownika