Analizuj zmienne w kodzie programu NC

Program dynamicznie przelicza wartość każdego zdefiniowanego parametru i wskazuje miejsca jego definicji i występowania w programie. W przypadku braku definicji zmiennej czy niewłaściwie zdefiniowanej lub przypisanej wartości zostanie wyświetlona informacja o błędzie. Wskazanie kursorem parametru wyświetli dymek z jego ostatnią przyjętą wartością.

Lista wszystkich zmiennych i parametrów użytych w programie wraz z przedstawioną ostatnią wartością