Analiza

Weryfikacja i analiza najważniejszych parametrów programu NC

Droga i czas programu
NC Project - Droga i czas programu

Kontrola czasu skrawania i ruchów szybkich dla każdego narzędzia oraz dla całego programu. Odczytu można dokonać w dowolnym miejscu programu, co daje możliwość podziału ścieżki ze względu na przyjęte kryterium czasu lub pokonanego dystansu.

Zmienne i parametry
NC Project - Zmienne i parametry

Wgląd i śledzenie wszystkich zmiennych i parametrów jakie zostały użyte w programie. Kontroluj ich wartość, miejsce deklaracji i późniejszych odwołań. Analizuj funkcje warunkowe i pętle.

Lista błędów
NC Project - Lista błędów

Zestawienie wraz z opisem błędów składni programu, niewłaściwych G i M-kodów lub należących do tej samej grupy. NC Project odnajduje także niewłaściwy format współrzędnych lub przekroczony obszar roboczy i zakresy parametrów skrawania. Błędy mogą być wyszukiwane automatycznie lub na żądanie użytkownika.

Parametry Tool Feed Speed
NC Project - Parametry Tool Feed Speed

Każde wywołanie narzędzia oraz jego prędkość obrotowa i posuw jaki występuje w programie zostaje przypisany do właściwej kategorii drzewa. Zaznaczenie dowolnego parametru podświetla blok, w którym został on zadeklarowany. Program rozpoznaje także parametryczny zapis z wymienionych funkcji T F S.