Wprowadzanie kodu programu NC

Środowisko programu NC Project posiada funkcje przyśpieszające i ułatwiające pisanie programów na obrabiarki sterowane numeryczne. Użytkownik ma do dyspozycji podpowiedzi w postaci dymków, automatyczne uzupełnianie kodu, szybkie wprowadzanie współrzędnych z klawiatury numerycznej czy bibliotekę fragmentów programów i cykli. Domyślnie ustawioną opcją są automatyczne podpowiedzi G i M-kodów dla wprowadzanego kodu w postaci dymków. Użytkownikowi wprowadzającemu z klawiatury znak G wyświetla się okienko z listą najważniejszych zgodnych…

Ustawienie bazy programu NC

NC Project posiada funkcję umożliwiającą podanie zera początku obróbki. Ta unikalna cecha edytora kodu NC w połączeniu z zakresami osi roboczych pozwala na sygnalizację przekroczenia krańcówek obrabiarki CNC. Ustawienia zera programu wykonuje się w oknie dialogowym dostępnym w menu na pozycji Ustawienia > Punkt zerowy programu. W otwartym oknie wprowadzamy pozycję w jakiej znajduje się zero początku obróbki: względem środka stołu w przypadku frezarek, na końcu…