NC Project online

Zweryfikuj poprawność swojego kodu NC w edytorze online. Sprawdź jego poprawność ze standardem Fanuc i Haas, przekonwertuj jednostki współrzędnych, dokonaj rotacji osi. Przejdź do strony edytora online lub pobierz pełną wersję programu NC Project.

Rabat 30% na program NC Project

Promocja -30% na program NC Project w wersji Full dla sterowań typu FANUC i HAAS.Promocja obowiązuje od 1.10.2019 do 31.12.2019. dla dowolnej liczby stanowisk. Promocją objęta jest pełna wersja programu zawierająca aktualizacje i poprawki dla zakupionej wersji. Promocja dotyczy produktów, które zostały zamówione przed końcem upływu promocji to jest do godziny 23.59.59 dnia 31.12.2019. W celu uzyskania promocji należy przejść do zakładki Sklep i dokonać zakupu…

Wprowadzanie kodu programu NC

Środowisko programu NC Project posiada funkcje przyśpieszające i ułatwiające pisanie programów na obrabiarki sterowane numeryczne. Użytkownik ma do dyspozycji podpowiedzi w postaci dymków, automatyczne uzupełnianie kodu, szybkie wprowadzanie współrzędnych z klawiatury numerycznej czy bibliotekę fragmentów programów i cykli. Domyślnie ustawioną opcją są automatyczne podpowiedzi G i M-kodów dla wprowadzanego kodu w postaci dymków. Użytkownikowi wprowadzającemu z klawiatury znak G wyświetla się okienko z listą najważniejszych zgodnych…

Ustawienie bazy programu NC

NC Project posiada funkcję umożliwiającą podanie zera początku obróbki. Ta unikalna cecha edytora kodu NC w połączeniu z zakresami osi roboczych pozwala na sygnalizację przekroczenia krańcówek obrabiarki CNC. Ustawienia zera programu wykonuje się w oknie dialogowym dostępnym w menu na pozycji Ustawienia > Punkt zerowy programu. W otwartym oknie wprowadzamy pozycję w jakiej znajduje się zero początku obróbki: względem środka stołu w przypadku frezarek, na końcu…

Kontroluj drogę i czas pracy narzędzia

Program automatycznie przelicza czas pracy narzędzia w oparciu o zadany w programie posuw oraz wprowadzony w oknie konfiguracji czas ruchu szybkiego, wymiany narzędzia oraz innych zabiegów. Wyświetlany w formie tabeli czas podzielony jest na ruchy szybkie i robocze dla każdego narzędzia osobno oraz całego procesu w całości. Równolegle przedstawiona jest droga jaką narzędzie pokonuje w trakcie trwania obróbki. Zastosowanie tych danych jest pomocne do określenia czasu…

Znajdź błędy w kodzie programu NC

Każdy blok programu jest analizowany przez parser pod kątem poprawności ze standardem układu sterującego oraz ze zdefiniowaną obrabiarką. W przypadku wystąpienia niezgodności wyświetlana jest informacja o rodzaju błędu i jego pozycji w programie. Monitowane są między innymi takie błędy jak: przekroczenie zakresu pracy obrabiarki przekroczenie dopuszczalnej wartości prędkości posuwu czy obrotów niewłaściwy format adresu występowanie funkcji tej samej grupy w jednym bloku brak adresu przed współrzędną…

Śledź parametry pracy obrabiarki

Najistotniejsze informacje dotyczące pracy obrabiarki zdefiniowane w kodzie NC zebrane są w jednym miejscu, co znacząco ułatwia kontrolę nad najważniejszymi parametrami, eliminując czasochłonne analizowanie i przeszukiwanie programu. Analizując tworzony lub zaimportowany program można sprawdzić aktualny stan najważniejszych parametrów obróbczych w dowolnym miejscu programu. NC Project analizuje program do miejsca zaznaczenia i wyświetla w panelu bieżące parametry skrawania, pozycję względem układu, numer narzędzia, kierunek obrotu, chłodziwo, itp. W…

Twórz swoje biblioteki cykli i operacji

Użytkownik ma do dyspozycji szereg gotowych cykli obróbczych, które po wypełnieniu wartościami współrzędnych można wstawić w dowolne miejsce programu. Każdy zapisany cykl zostaje przypisany do kategorii domyślnej (lub własnej utworzonej przez użytkownika) dodatkowo może być opatrzony opisem z wyjaśnieniem znaczenia użytych funkcji i adresów. Liczba cykli lub fragmentów kodu jest nieograniczona i może być zmieniana, modyfikowana lub usuwana. Po wstawieniu kodu z biblioteki parser programu zweryfikuje…

Analizuj zmienne w kodzie programu NC

Program dynamicznie przelicza wartość każdego zdefiniowanego parametru i wskazuje miejsca jego definicji i występowania w programie. W przypadku braku definicji zmiennej czy niewłaściwie zdefiniowanej lub przypisanej wartości zostanie wyświetlona informacja o błędzie. Wskazanie kursorem parametru wyświetli dymek z jego ostatnią przyjętą wartością.